O BARF

BARF to najbardziej znane i naturalne żywienie psów czyli “Biologically Appropriate Raw Food” (“Bones and raw food”), które w tłumaczeniu na język polski oznacza: „Biologicznie odpowiednie surowe jedzenie”.

BARF to najbardziej optymalne dla zdrowia i kondycji psa żywienie surowymi, nieprzetworzonymi przemysłowo i naturalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego (mięso, podroby, kości mięsne, ryby, jaja) w odpowiednich proporcjach, z ewentualnym dodatkiem surowych warzyw i owoców odpowiadające naturalnej diecie psa. Najbardziej optymalne, ponieważ oznacza karmienie psa żywnością nieprzetworzoną i takimi produktami, które odpowiadają fizjologii tego gatunku.

Filozofią BARF-a jest to, że pożywienie psa powinno być jak najbardziej zbliżone do tego, jakie zwierzę jadłoby w warunkach naturalnych.